Čo je Montessori pedagogika?

03.04.2020
Čo je Montessori pedagogika?

Čo je Montessori pedagogika a aká je jej filozofia?

Montessori pedagogika je alternatívna a svetovo uznávaná metodická sústava. Skladá sa z filozofie rozvoja dieťaťa a z konkrétnych praktických postupov s pomôckami. Vznikla na základe pozorovaní Márie Montessori o vývine detí v ranom veku a základné heslo Montessori filozofie znie: "Pomôž mi, aby som to dokázal sám."
Ak dokážeme výchovou formovať sebavedomé, slobodne uvažujúce a tvorivé deti, vyrastú z nich sebavedomí, slobodne uvažujúci a tvoriví dospelí. Toto všetko sa snažila Mária premietnuť do svojho prístupu k deťom a učeniu.

Metóda spája pohybovú aktivitu s rozvíjaním intelektu, nakoľko dieťa spontánne siaha po určitej činnosti na základe istých vnútorných pohnútok. Dieťa sa na činnosť plne sústredí a popri tom sa učí. Má zamestnané ruky, ale aj hlavu. Správnym pozorovaním dieťaťa možno odhadnúť jeho talenty a danosti. Tým že sa dieťa venuje činnosti, ktorú si samo vybralo a dosiahne v nej úspech, motivuje ho to k ďalšiemu poznávaniu a sebadisciplíne. V prostredí, v ktorom sa dieťaťu nekladú prekážky jeho prirodzeným potrebám, môže prejavovať svoje prirodzené vlastnosti ako spontánny záujem o činnosť, poriadkumilovnosť, sústredenosť alebo sebaovládanie.  Len ak máme bezprostrednú skúsenosť s určitou činnosťou alebo predmetom, sme schopní si informáciu zapamätať tak, aby zostala uchovaná. Informácie o okolitom svete získané práve prostredníctvom zmyslov sú zárukou úspešného učenia.

Drevená vkladačka Tvary Janod s Montessori princípmi

J05063 Montessori séria Janod Váhy prevažovanie a triedenie  Drevené vkladacie puzzle Tvary a zvuky I Wood Janod s rôznymi hernými prvkami od 1 roka   J05321 Magnetické čipsy Janod tabuľka s kartičkami 

 

Odkiaľ slovíčko Montessori pochádza

Za celou filozofiou je talianska lekárka a pedagogička Mária Montessori, ktorá v roku 1896 ako prvá žena v Taliansku promovala na vysokej škole v odbore lekárstvo. Postupne si prehlbovala svoje vzdelanie v oblasti antropológie, biológie a psychológie. Po štúdiách pracovala ako asistentka na Univerzitnej psychiatrickej klinike v Ríme, neskôr ako vedúca školy pre liečebných pedagógov,  kde  vykonávala prax detskej lekárky a viedla katedru antropológie na univerzite v Ríme. V roku 1907 otvorila Mária Montessori Dom detí, určený pre chudobné deti v predškolskom veku a práve tu sa začala jej cesta pre zmyslovú výchovu detí v predškolskom veku.
Pri svojej práci si hneď v počiatkoch uvedomila, že deti celkom prirodzene a nenútene vstrebávajú veľké množstvo znalostí zo svojho bezprostredného okolia a to ju inšpirovalo k celoživotnému úsiliu o reformu vzdelávania. Mnohoročným pozorovaním a radou pedagogických experimentov vytvorila výučbovú sústavu, ktorá je dnes rozšírená po celom svete a využíva pri vzdelávaní dnes známe montessori pomôcky. Je uznávaná v takých krajinách ako Nemecko, Holandsko, Taliansko, Rakúsko alebo Čína. 

Drevené pexeso na senzorické vnímanie a priraďovanie Janod

Drevené vkladacie puzzle pre najmenších Lesné zvieratá Chunky Janod od 1 roka 7 dielov  Senzorická drevená hračka Lienka s rôznymi povrchmi Janod I am learning touch  Drevená skladačka a vkladačka Korytnačky Janod Učíme sa tvary a farby od 1 roka

 

Tradičný systém vzdelávania verzus Montessori. V čom je rozdiel?

Montessori škola má nesporne obrovský význam v predškolskej a elementárnej pedagogike. Dieťaťu umožňuje už v predškolskom veku prirodzenou cestou absorbovať intelektuálne podnety a hravou formou zdokonaliť reč a zvládnuť základy písania a čítania. Na rozdiel od tradičných škôlok, kde sa od učiteľa očakáva dominancia, autorita a primárna aktivita v procese učenia, v Montessori triedach je učiteľova pozícia v úlohe sprievodcu a pomocníka dieťaťu, ktoré sa učí vlastnou činnosťou prostredníctvom zmyslového vnímania, využívajúc pri tom montessori pomôcky. Jeho úlohou je pozorovať každé dieťa a byť mu nápomocný v procese jeho samostatného učenia sa. 
Pre školskú výchovu vyvinula Mária Montessori metodiku, ktorá buduje u detí lásku k vedeniu a poznaniu, čo dnes niekedy v tradičnej škole absentuje. V Montessori školách neuvidíte učiteľa písať na tabuľu, ale učiť v priamom kontakte s dieťaťom alebo skupinou detí. Na rozdiel od klasickej školy sa Montessori snaží prepojiť jednotlivé predmety tak, aby dieťa pochopilo súvislosti. Každé dieťa dostáva priestor venovať sa oblastiam, v ktorých sa cíti byť výnimočné. Tento vzťah je plne rešpektujúci a partnerský a mnohé z princípov Montessori by sa mohli povinne integrovať do výuky v tradičnej škole.

Drevená hračka na vkladanie Ježko I Wood Janod Čísla a farby pre deti od 3 rokov

Didaktická hračka na jemnú motoriku Plameniak Zigolos Janod od 3 rokov  Prvé počítanie a priraďovanie farieb vkladanie motív Zvieratká Haba od 1 roka  Drevená prevliekačka Cirkus Janod 42 ks od 2 rokov

 

Mohlo by vás zaujímať

Viete čo sú Montessori hračky? Vaše deti ich milujú!

 

Princípy, na ktorých sú postavené Montessori školy

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám“. Táto prosba, s ktorou sa jedno z detí obrátilo na Máriu Montessori, sa stala hlavným krédom jej pedagogiky. Úlohou dospelých je to, aby dieťa vlastnými silami a svojim tempom získalo nové vedomosti a schopnosti, pričom sa mu vytvoria tie najlepšie podmienky. Práca rúk je podľa Montessori základom pre pochopenie predmetov a javov, základom pre rozvoj myslenia a reči. 
Ak vaše dieťa vstúpi do Montessori triedy vo veku troch rokov, pravdepodobne bude svoje prvé dni tráviť aktivitami praktického života. Bude presýpať, prelievať, zametať, piecť chlieb, čistiť listy rastlín, aranžovať kvety do vázy, umývať riad či leštiť zrkadlo. To všetko považujeme za montessori pomôcky. Aj staršie deti milujú praktické aktivity, strúhajú mrkvu na šalát, vyšívajú, tkajú či pracujú v záhrade. Prostredníctvom práce rúk, ktorú dieťa miluje, sa cíti súčasťou života dospelého, čím rastie jeho sebavedomie a stáva sa zodpovedným. Práca rúk zušľachťuje ducha.

Dieťa nie je za chyby trestané ani záporne hodnotené. Chyba má byť ukazovateľom toho, čo je ešte potrebné precvičiť a je chápaná ako bežný a prirodzený prejav v procese učenia. Učiteľ by nemal používať negatívne hodnotenie, ale ponúknuť dieťaťu inú formu kontroly. Pomôcky sú pripravené tak, aby dieťa bolo schopné samo skontrolovať správnosť riešenia.

Každé dieťa potrebuje pocit istoty, bezpečia a úspechu, no neustále kladné či záporné hodnotenie zo strany dospelých ho obmedzuje. S pochvalou sa v Montessori pedagogike zachádza primerane tak, aby sa dieťa nestalo na pochvale závislé.

Magnetická mapa sveta Janod na zavesenie anglická verzia od 5 rokov puzzle 92 magnetov

Detské obojstranné puzzle Zemeguľa Janod v okrúhlom kufríku 208 dielov od 6 - 9   Magnetická skladačka Ľudské telo svaly kostra orgány Bodymagnet Janod od 7 rokov   J05462 Magnetický Vesmír Janod na zavesenie

 

K čomu je vedené dieťa v Montessori systéme vzdelávania

Montessori systém venuje veľkú časť vzdelávania prehlbovaniu lásky k hudbe, k výtvarnému umeniu, rozvoju kreativity a poznávaniu histórie umenia, resp. kultúry sveta. Získaním zmyslu pre rytmus a poznávaním tónov si vaše dieťa osvojí základy nevyhnutné pre rozvoj matematického chápania. V tvorivých výtvarných aktivitách sa bude rozvíjať jeho jemná motorika či zmysel pre krásu. Zároveň však nadobudne poznatky o významných maliaroch či skladateľoch.
To najpodstatnejšie však je, že sa naučí milovať umenie a pochopí diverzitu sveta, čo postaví základy jeho rešpektu k inakosti. Pri týchto aktivitách sa často využívajú montessori pomôcky, ktoré vychádzajú z tejto filozofie.

Drevená prevliekačka Strom Janod 12 ks 6 povrázkov

Drevená detská dielňa a náradie 40 ks BricoKids Janod od 3 rokov   Drevený lekársky kufrík pre deti Doktor Janod s 10 doplnkami od 3-8 rokov   Detská drevená kuchynka My Style Janod prírodná s 2 druhmi nálepiek pre vlastný dizajn

 

Rozdiel medzi bežnými a Montessori hračkami

Montessori hračky sú také "učebnice", u ktorých si dieťa môže všetko vyskúšať na vlastnej koži, môže si danú hračku "ohmatať". Vzdelávacia hodnota každej montessori hračky je veľmi hlboká. Každá pomôcka izoluje jednu kvalitatívnu vlastnosť, a tým uľahčuje dieťaťu jej zvládnutie.

Montessori hračky zoznamujú deti s farbami, zvukmi, hudbou a základmi budúcej školskej výučby ako je počítanie, čítanie, písanie, ale taktiež aj so zložitejšími vecami, ktoré často nechápu ani niektorí dospelí. Vďaka svojej veľmi silnej estetickej kvalite dieťa doslova priťahujú. Kvalita materiálu často priam nabáda k tomu, aby sa s pomôckou zaobchádzalo jemne, opatrne, s úctou a zodpovednosťou.
Montessori hračky sú konštruované tak, aby dieťa samo spoznalo, ak urobí chybu. Dieťa okamžite vie výsledok, opravuje sa samé. U zložitejších hračiek potom pomáhajú získané skúsenosti a poznatky. Tým sa dieťa učí analytickému mysleniu a samostatnému riešeniu problémov.

Drevená skladačka a vkladačka Tvary a farby Janod 6 podložiek a 29 ks tvarov od 2 rokov

Drevená magnetická tabuľa Splash obojstranná a nastavovateľná s 13 doplnkami a magnetkami  Skladacia drevená pyramída Zvieratá Čísla Veci Janod štvorcová 6 dielov od 1 roka  Drevená didaktická kocka s motorickým labyrintom MultiActivity Janod 8 aktivít od 1 roka

 

Pre koho sú vhodné Montessori hračky

Ako sme už spomínali, montessori systém chce formovať sebavedomé, slobodne uvažujúce a tvorivé deti, aby z nich vyrástli sebavedomí, slobodne uvažujúci a tvoriví dospelí. A tak s formovaním týchto dôležitých vlastností je dobré začať už od batoľaťa, kedy sa dieťa zoznamuje s okolitým svetom a pomocou montessori hračky objavuje prvé tvary a zvuky.

Veľký výber „vzdelávacích hračiek“ je aj pre predškolákov kde sa už prehlbuje proces sústredenia sa a dochádza nielen k učeniu sa koncentrovať, ale aj k vytváraniu nervových spojení v mozgu, ktoré zlepšujú rozumové schopnosti dieťaťa do budúcna.

Samozrejme, nezabúda sa ani na malých školákov, pretože chuť objavovať nové veci zo sveta dospelých a riešiť zložitejšie úlohy sú pre deti veľmi prirodzené. Každé zvládnutie novej úlohy ich navyše silne motivuje a pozitívne vplýva na ich osobnosť. A to je niečo, čo chce podporovať každý rodič u svojho dieťaťa...

Puzzle pre najmenších Nájdi rodiny zvierat a mláďatká Trionimo Janod 30 ks od 3 rokov

J06588 Janod sada na upratovanie pre deti  Puzzle pre najmenších Kto kde býva Duonimo Janod 20 ks od 2 rokov  Drevený hudobný stolík Confetti Janod xylofón-bubon-činely Janod od 1 roka 

 

VIAC MONTESSORI HRAČIEK

 

 

Zaujímavé články z nášho blogu

 

Blog Kidmania Ako sa naučiť malú násobilku   Blog Kidmania Kreatívne sady na tvorenie Janod 

 

Autor: Redakcia KIDMANIA, 16.11.2019 / aktualizované 3.4.2020
Foto: Archív