Menu

 

ASOBI - logopedické centrum

 

Vzájomná spolupráca KIDMANIA vs. ASOBI

Majú vaše deti nejaké logopedické, vývinové ci psychologické nerovnováhy, na ktorých chcete pracovať?
 

Logopedické centrum ASOBI je zdravotnícke zariadenie a riadi sa koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore Klinická logopédia
Logopedické centrum ASOBI založili klinické logopédky s dlhoročnými skúsenosťami. Logopedické centrum ASOBI vám poskytne ucelený pohľad na dieťa s narušeným vývinom a nezrelou nervovou sústavou. Klinicko – logopedická starostlivosť v zariadení je zameraná predovšetkým na ranú intervenciu, neuromotorickú stimuláciu, stimuláciu hrubej a jemnej motoriky a v neposlednom rade, na stimuláciu reči. Hlavnou prioritou je rodičom poskytnúť okrem cenných informácií aj podporu a miesto, kde sa dozvedia všetko potrebné o správnom vývine svojho dieťaťa.

U nás v KIDMANIA kladieme dôraz na kvalitné náučné a ekologické produkty, ktoré pomáhajú prostredníctvom hry zdravému vývinu detí. V dnešnej dobe má mnoho detí určité dysfunkcie (grafomotorické, rečové a pod.) a mnohé naše produkty môžu pomôcť pri ich riešení a urobiť tak život dieťaťa aj rodiča kvalitnejší a radostnejší.
A aj z tohto dôvodu sa teraz spájame s tými najlepšími v obore - logopedickým centrom @logopedia_asobi, ktoré je garantom odbornosti a správneho použitia jednotlivých produktov. 
My @kidmania.sk sa na našu vzájomnú odbornú spoluprácu veľmi tešíme.
Vieme vám s tým spoločne pomôcť. Logopedické centrum ASOBI testuje naše vybrané hračky spolu so svojimi odborníkmi, tieto didaktické pomôcky používajú priamo v praxi a preto vedia z odborného hľadiska relevantne odporučiť, ktoré pomôcky vieme ako rodičia využiť na vedomú prácu s deťmi.

A čo nám o vybraných hračkách povedali logopedičky a logopédi z Asobi?

Vzdelávacia hra pre deti orientácia v priestore Mačka a myš Didaktik Janod

Vzdelávacia hra pre deti na orientáciu v priestore Mačka a myš Didaktik Janod

So značkou Janod a jej rôznymi edukačnými hrami mám celkovo veľmi dobré osobné skúsenosti, z čias, keď bola dcérka malá.
Oceňujem materiál z akého je táto konkrétna hra na rozvoj orientácie v priestore, vizuomotorickej koordinácie a slovnej zásoby zhotovená. V krabici sa nachádzajú 3 myšky, syr, 2 domčeky, 12 kartičiek. Farby jednotlivých kúskov sú volené veľmi jemne, zhotovené pastelovými farbami. Mám rada jednoduchosť a minimalizmus aj pri detských hrách.
Túto formu edukácie som využila u menších i starších detí formou individuálnej špeciálno-pedagogickej terapie. Táto vzdelávacia pomôcka je vhodná pre deti od cca. 3 rokov. Páči sa mi možnosť využitia motorickej imitácie detí, rôznej vekovej kategórie pomocou rôznorodej náročnosti obrázkov. Na kartičkách je vyznačený počet odtlačkov labiek vo farebnom rozlíšení. Zelenou farbou vyznačenia (nakreslená 1 labka) si deti precvičili tú najjednoduchšiu formu stimulácie orientácie v priestore, žltá ( 2 labky) volila ťažšie rozloženie a modrá (3 labky) ukazuje najvyšší stupeň náročnosti.
Deti ukladali myšky, syr a domčeky podľa zadania. Po vykonaní úlohy som sa ich ďalej pýtala na detaily, čím sme precvičovali rozvoj slovnej zásoby, sluchovú pozornosť, priestorové vzťahy, vizuálnu diferenciáciu a v neposlednom rade aj jemnú motoriku.
Deti mi na otázky odpovedali a určovali, kde sa myšky nachádzajú. Precvičovala som i jednododuché matematické predstavy (ktorá myška je prvá, ktorá posledná, koľko ich je vnútri v dome, na dome atď.) Dajú sa využiť aj ďalšie formy stimulácie, napríklad variantou bez kartičiek, teda ukladaním objektov  len podľa sluchového vnímania a sústredenia. Možností je mnoho.
Túto vynikajúco spracovanú hru jednoznačne odporúčam ako na individuálnu edukáciu, tak i na skupinovú formu rozvoja dieťaťa.

Vzdelávacie hry Didaktik Janod

Vzdelávacia hra pre deti orientácia v priestore Záhrada Didaktik Janod

Vzdelávacia hra pre deti na orientáciu v priestore Záhrada Didaktik Janod

Hra je zameraná na trénovanie schopnosti orientácie v priestore. Táto vzdelávacia hra pozostáva z 8 postavičiek a špeciálnej podložky, na ktorú je možné kúsky umiestniť. Podložka je rozčlenená v dvoch rovinách, a to vertikálnej (vpravo, v strede, vľavo) a zvislej (vpredu, v strede, vzadu). Každá strana/smer je označená symbolom alebo farbou, aby deťom uľahčila orientáciu. Deti môžu kreatívne kombinovať a organizovať objekty, čím rozvíjajú svoje priestorové myslenie.  Táto hra je skvelý prostriedok na trénovanie bilaterálnej integrácieschopnosti prechádzať cez roviny tela a zároveň zapájať obe mozgové hemisféry.  Pôsobí ako medzikrok medzi vlastným pohybom v 3D priestore a orientáciou na 2D papieri, čo vie pomôcť deťom v predškolskom veku na pochopenie vzťahov objektov v priestore. V balení sú aj kartičky s nápadmi ako postavičky na podložku umiestniť. Majú tri úrovne náročnosti (v prvej úrovni umiestňuje dieťa dve postavičky, v druhej úrovni tri postavičky a v tretej úrovni štyri postavičky). Jednoduchá manipulácia podporuje nielen predstavivosť ale aj logické myslenie pri navrhovaní rôznych usporiadaní záhrady. Hra Záhrada je skvelým spôsobom ako dieťa motivovať k tvorbe a premýšľaniu o priestore okolo seba.

Vzdelávacia hra pre deti Časová súslednosť - Sekvenčné kartičky Didaktik Janod

Sekvenčné kartičky zobrazujú jednoduché dejové postupnosti vhodné pre deti raného veku (2,5-4 roky) alebo aj staršie deti s oneskorovaním sa vo vývine reči. Kvalitný materiál hračky zabezpečí, že sa vám hračka ani častým používaním neopotrebuje a zvládne aj malého demolátora. Táto vzdelávacia hra obsahuje 4 obrázky (dohromady desať štvoríc) zachytávajú jednoduchý zjavný dej, bez zápletky. Takéto sekvenčné obrázky sú vhodné ako predstupeň rozprávania príbehov so zápletkou. Dieťa sa nimi učí rozprávať niekoľko viet za sebou na jednu tému, rozšíri si slovnú zásobu a syntax viet. Každé dieťa sa chce cítiť byť v hre úspešné. To zabezpečí drevená časť s výrezmi a farebnými bodkami. Ak dieťa ešte danú postupnosť neovláda, tak na základe priradenia rovnakých farieb k sebe sa postupnosť sama zoradí. Alebo tieto bodky môžu slúžiť aj ako kontrola správnosti úlohy.

Vzdelávacia hra pre deti algoritmy Žabka Didaktik Janod

Vzdelávacia hra pre deti algoritmy Žabka Didaktik Janod

Konštrukcia: Výhodou je materiál (drevo) a veľkosť častí takže hračka je vhodná aj pre deti v nižšom veku. Deti sa vždy tešili na skladanie vďaka hravému prevedeniu. Využitie: Hračka je vhodná najmä na rozvoj porozumenia a rozpoznávanie farieb. Pozitívom je modularita. Na základe úrovne porozumenia detí vieme hru prispôsobiť. Môžeme začať pravidelným striedaním dvoch farieb a postupne zvyšovať náročnosť na tri a viac. Táto vzdelávacia hra je jednoduchá a to je jej hlavná výhoda. Vieme ju prispôsobiť úrovni dieťaťa a jej prevedenie je pre deti zaujímavé.
Určite u mňa nájde využitie.

Vzdelávacia hra pre deti skladanie a porovnávanie Čísla Didaktik Janod

Vzdelávacia hra pre deti skladanie a porovnávanie Čísla Didaktik Janod

Táto vzdelávacia pomôcka slúži na stimuláciu matematických predstáv hravou formou. Húseničky naučia deti priradiť čísla k reálnemu počtu, ale aj porovnávať množstvá. Súčasťou sú i karty na podporu vizualizácie daných počtov, deti sa tak naučia vyňať z číselného radu konkrétne číslo, ukázať ho na prstoch a priradiť k nemu schému používanú na hracej kocke. Okrem toho sa učia narábať s pojmami viac/menej/rovná sa, ktorých správne pochopenie je súčasťou každej predškolskej prípravy. Pomôcka je preto vhodná pre deti vo veku 4-6 rokov.

Drevené pexeso na senzorické vnímanie a priraďovanie Janod Drevené pexeso na senzorické vnímanie a priraďovanie Janod

Drevené pexeso na senzorické vnímanie a priraďovanie Janod

Do našej neurovývinovej ambulancie sme dostali od Kidmanie veľmi dobrú pomôcku pre detičky, ktoré nás navštevujú. Táto senzorická hra je výborná pri terapii zameranej na jemnú motoriku, nakoľko jednotlivé časti Pexesa boli malé, ale na druhú stranu dostatočne veľké, aby sa dieťatko pri uchopení časti netrápilo. Pri terapii zameranej na zrakovú pozornosť vieme hru využiť tak, že dieťa samo ukladá podľa kartičky jednotlivé predmety na kartičku a tým posilňuje zrakové vnímanie a pozornosť. Pri sluchovej terapii môžeme kartičky a predmety poukladať vedľa seba a dieťatko na pokyn nájde predmet a uloží ho na kartičku. Pri tomto druhu terapie môžeme podľa úrovne sluchového spracovávania dieťaťa pristúpiť aj viacstupňovým inštrukciám. 
Hra odpovedá vekovej kategórii. Je veľmi kvalitne spracovaná, pekná na pohľad a príjemná na dotyk.

Magnetická kniha skladačka pre deti Šport Magnetibook Janod

Magnetická kniha skladačka Šport Magnetibook Janod

Pred pár dňami sme dostali na skúšku hrové aktivity z internetového hračkárstva www.kidmania.sk. Hra Športy sa mi hneď zapáčila. Stimuluje u detí rozvoj slovnej zásoby k téme športy. Keďže každý šport je znázornený aj s náčiním, slovná zásoba vie byť pestrá. Na kartičkách sú mužské aj ženské postavy, čo deťom lepšie umožňuje sa stotožniť s peknou farbenou kartičkou, vieme rozvíjať aj rodové koncovky. Táto magnetická kniha Športy zlepšuje predstavivosť vďaka farebnej magnetickej ploche na ktorú sa panáčik podľa vzorovej kartičky prikladá. Na magnetickú plochu vieme poskladať viac športovcov, teda dieťa je schopné vymyslieť aj príbeh a stimulovať si svoje rozprávačské schopnosti.
Postavičky sa skladajú z 3 častí, teda hra neobsahuje primalé časti, ale zato pekne delíme telo na hlavu, bruško, nohy. Toto delenie vieme ďalej krásne zužitkovať pri uvedomovaní si kresby postavy. Táto hra je teda nie len pekná, ale dá sa využiť na podporu množstva oblastí na rozvoj reči.

Magnetické knihy Janod

Magnetická kniha skladačka Rozprávky Magnetibook Janod od 3 rokov

Magnetická kniha skladačka Rozprávky Magnetibook Janod

Magnetická kniha Rozprávky je určená pre deti od 3 do 8 rokov. Existuje vo viacerých verziách pričom tá na obrázku je zameraná na rozprávkové postavy ako sú napríklad Morská panna, Snehulienka či Kocúr v čižmách. Postavy sú zložené z 3 častí: hlava, trup a nohy. Kniha obsahuje 10 postáv, ktoré sú zobrazené na príslušných kartách a 30 magnetických častí tela. Obrázky sú pestrofarebné, primerane ohraničené a dostatočné veľké, aby s nimi mohli primerane manipulovať aj mladšie deti. Knihu môžeme ponúknuť dieťaťu pri individuálnej hre počas dlhej chvíle, alebo sa môže pri skladaní postáv striedať s iným dieťaťom. V rámci logopedickej stimulácie je kniha vhodná ako pomôcka ako napríklad pri rozlišovaní mužského a ženského rodu, pri pomenovaní častí tela, pri zámenách alebo pri učení farieb.

Magnetická kniha skladačka pre deti Povolania Magnetibook Janod

Magnetická kniha skladačka Povolania Magnetibook Janod

Pred pár dňami sme dostali na skúšku hrové aktivity z internetového hračkárstva www.kidmania.sk. Táto hra sa nachádza v magnetickej krabičke. Úlohou dieťaťa je na magnetický podklad vyskladať povolanie podľa predlohy. Magnetická kniha Povolania sú zaujímavé, pestré, striedajú sa tam muži aj ženy, čo veľmi pomáha deťom stotožniť sa s povolaniami ale taktiež aj vieme rozvíjať skloňovanie slova vo rôznych rodoch. Nevýhoda tejto hry je, že sa skladá z maličkých častí, čo znamená, že je primárne určená pre staršie deti alebo deti s dobrou jemnou motorikou tak, aby ich skladačka motivovala.